Tato stránka je urcena pro prohlížece podporující webové standardy, jinak muže být zobrazena nekorektne.

NOVINKY

II. ročník CEDGC

Mistrovství střední Evropy v discgolfuPo úvodním ročníku, tolik úspěšném pro české barvy, přichází pokračování CEDGC – Mistrovství Střední Evropy v discgolfu. Tentokrát jsou hostitelem Toplice Sveti Martin v Chorvatsku, v termínu 10. – 11. června 2017. Opět jsou otevřeny tři kategorie: MPO, FPO a MJ1.


Celková kapacita turnaje je 72 míst. 44 míst patří MPO, 14 určeno FPO a 14 pro MJ1. Do 13. února je otevřena první fáze registrace, určená 18 hráčům MPO, po pěti FPO a MJ1 na základě ratingu za rok 2016. Z našich hráčů se takto kvalifikovali v kategorii MPO: Lukáš Filandr, Matěj Vojtík, Kryštof Novák a Jakub Knápek (u juniorů se dá předpokládat, že nastoupí v kategorii MJ1). V kategorii FPO Eva Králová a v MJ1 Matěj Vojtík, Jakub Knápek, Adam Klimeš, Jakub Zdráhal a Bohdan Bílek.


Do 13. února by svou případnou účast registrací na webu www.cedgc.info měli potvrdit také následující náhradníci: Michal Grepl, Přemysl Novák, Tomáš Redlich, Robin Kaňok a Jakub Kudrna v MPO, Jarmila Havířová a Petra Javorková v FPO a Radek Dostál v MJ1. Možná se na někoho z nich dostane již v této fázi registrace.


Ve druhé fázi registrace doplní každý ze sedmi zúčastněných středoevropských států dalších 5 reprezentantů: vždy 3 MPO, 1 FPO a 1MJ1. VR ČADG tak 15. února zveřejní jména pětice nominovaných na základě kritérií SŘ 2016.


V poslední fázi registrace budou zbylá místa obsazována na základě aktuálního PDGA ratingu, 4 místa má k dispozici pořadatel turnaje jako divoké karty.

Více informací zde.


VR ČADG 4.2.2017


Termíny turnajů 2017

Představujeme Vám doposud schválené turnaje pro rok 2017, které můžete vidět na přehledné mapce i s termíny konání. Mezi nimi můžete najít všechny turnaje kategorie A, turnaje kategorie B a Mistrovství České republiky.


VR ČADG 20.1.2031


Výzva pro pořadatele turnajů

Vážení organizátoři discgolfových turnajů,

žádáme Vás o zaslání plánovaných termínů (včetně případných náhradních) vámi pořádaných turnajů kategorií A a B pro rok 2017 s uvedením kategorie (dle SŘ 2017), do které máte zájem turnaj registrovat.
Rovněž vás žádáme o zveřejnění vaší případné kandidatury na pořádání Mistrovství ČR. Tento turnaj proběhne v roce 2017 v Čechách.
U turnajů, které jsou pořádány v podobném formátu jako v minulém roce, stačí uvést název turnaje, místo a datum pořádání a kategorii turnaje.
U nových turnajů, které budete v roce 2017 pořádat, Vás žádáme o následující údaje:
místo a datum pořádání, přibližný layout a pokud možno přibližnou mapu hřiště, turnajové zázemí a kategorii turnaje
Při zadávání kategorie turnaje se prosím řiďte platným SŘ, který přikládáme.
V kalendáři budou mít přednost turnaje, které se již v daném termínu konaly v loňském roce.

Termíny turnajů posílejte do 26. 1. 2017 na vr@discgolf.cz.
Vybrané turnaje budou zveřejněny nejpozději 31. 1.2017.

Zároveň žádáme ty z Vás, kteří pořádají i menší turnaje, aby primárně pořádali turnaje typu C. VR ČADG vychází organizátorům C turnajů výrazně vstříc, snížily se některé požadavky na jejich pořádání, není potřeba odvádět poplatky za nečleny ČADG a v případě potřeby je možno žádat i o výjimku a turnaj registrovat i 14 dní dopředu.

Za spolupráci děkuje VR ČADG

VR ČADG 21.1.2017


Nový soutěžní řád

Vážení členové ČADG,

 

předkládáme vám Soutěžní řád pro rok 2017.  Rádi bychom vás stručně seznámili s jeho obsahem.

 

Stejně jako minulý rok ČADG pořádá dvě dlouhodobé soutěže, 1. a 2. Discgolfovou ligu, a to s následujícími parametry:

 

1. Discgolfová liga (1. DGL): soutěž, jejíž základní podobu znáte z dřívějších let. Sestává z víkendových turnajů kategorie A a B.

Turnajů kategorie A bude 6, jejich seznam určí VR na základě přihlášek a patří mezi ně i Mistrovství ČR. Respektujeme geografické hledisko, tři turnaje kategorie A proběhnou v Čechách a tři na Moravě a ve Slezsku.

Potřebné parametry pro turnaje kategorie A (150 bodů pro vítěze) i B (100 bodů pro vítěze) jsou uvedeny v SŘ.

Do celkového pořadí 1. DGL se každému hráči počítá 5 nejlépe bodovaných výsledků, přičemž všech může hráč dosáhnout na turnajích kategorie A. (V roce 2015 jich bylo počítáno 7 a pouze 3 kategorie A, v roce 2016 naopak pouze 4 z 5 – pokud započítáme MČR, které se po roce opět vrací do skupiny ligových turnajů nejvyšší kategorie).

Pro turnaje kategorie A nadále platí minulým SŘ stanovená kritéria pro přednostní registraci špičkových hráčů (týká se 30 hráčů kategorie MPO, 10 MPM, FPO a MJ1 z 1. ligy 2016).

Turnaje kategorie B nebudou mít přednostní způsob registrace, v první vlně budou mít možnost se přihlásit všichni členové ČADG.

 

Domníváme se, že v představeném modelu špičkoví hráči mají nadále motivaci se potkat na několika elitních turnajích, které si sami vyberou.

Hráči výkonnostní kategorie si mohou vybírat třeba jen turnaje ve svém relativním okolí a přitom mít šanci se dobře umístit v celkovém pořadí, bez nutnosti jezdit za turnaji až na druhý konec republiky.

 

 

2. Discgolfová liga (2. DGL): soutěž, která bude zahrnovat všechny jednodenní turnaje kategorie C, přičemž by na turnaji mělo být odehráno minimálně 27 jamek. Není tedy nutno hrát finále, může se například hrát jen ve formátu 3x9 nebo ve stále oblíbenějším formátu 2x18 zároveň jako PDGA Tier C.

Účast na těchto turnajích není ničím omezena. Bodovat však mohou pouze členové ČADG bez práva přednostní registrace do 1. DGL.

Do celkového hodnocení bude počítáno 10 nejlepších výsledků.

Motivací pro nejlepší bude přednostní registrace v roce 2018 pro hráče na prvních místech ve všech kategoriích, dále poháry a ceny.

Byly upraveny některé parametry, nyní je jednodušší registrovat turnaj jako C.

Zároveň na turnajích kategorie C nebudou nečlenové ČADG platit navíc 20 Kč ke startovnému, takže pořadatelé jednodenních turnajů nemají nadále důvod nezařadit je v termínové listině do kategorie C a tím pádem i do 2. DGL.

 

Předpokládáme, že začínající hráči, případně hráči, kteří neradi absolvují víkendové turnaje, mají takto možnost hrát pouze turnaje v rámci 2. DGL, dobře si zahrát, pobavit se a třeba občas či časem zkusit víkendový turnaj.

Pravděpodobnou součástí širokého pole turnajů kategorie C budou i regionální discgolfové túry, včetně juniorských, některé byly rozehrány, další jsou připravovány a ČADG je připravena je podpořit a zastřešit.

 

Věříme, že SŘ pro rok 2017 je krokem vpřed  k rozšíření členské základny, dobrého pocitu hráčů ze hry a rozvoji ČADG.  Celé jeho znění najdete zde.

 


VR ČADG 20.1.2017


Členské příspěvky


Vážení členové ČADG,

rádi bychom Vás požádali o platbu členských příspěvků do konce ledna 2017.
Výše členských příspěvků na rok 2017 byla stanovena následujícím způsobem:
Členové ČADG nad 18 let : 200 Kč
Členové ČADG do 18 let : 100 Kč

Platbu provádějte na účet ČADG: 7434016001/5500, jako variabilní symbol uvádějte Vaše ID ( je uvedeno ve Vašem profilu na stránkách discgolf.cz ).

Členové ČADG, kteří již v minulých letech vyplnili přihlášku, ale v loňském roce poplatek neplatili a nebyli aktivními členy, nemusí vyplňovat novou přihlášku.
Pokud se chtějí stát opět aktivními členy ČADG, bodovat v soutěžích organizovaných ČADG a čerpat další výhody členů, stačí zaplatit poplatek na účet ČADG.

Děkujeme za Váš čas

Vaše VR ČADG

VR ČADG 19.1.2017


Předběžná zpráva ze schůze VR

Dovolte, abychom vás informovali o jednání Výkonné rady ČADG.
Setkání proběhlo dne 2.1.2017 od 18.00 formou telekonference přes Skype.
Program jednání byl předem stanovený a měl jedenáct bodů.

V první řadě bychom rádi poděkovali za Vaši důvěru.
Budeme pracovat pro Vás, jsme Vaše prodloužená ruka.
Přejeme Vám vše dobré do nového roku 2017.

A nyní k jednání.
Na začátek Vás musíme informovat, že jednání ještě není u konce, formálně bylo přerušeno, protože jsme jednali více jak 3,5 hodiny a máme naplánované pokračování.

Projednali jsme následující:
Volba předsedy:
Vzhledem k řádnému termínu zvolení členů VR, které proběhlo dne 27.12.2016, jsme volbu předsedy posunuli o 14 dní. Je velmi důležité, abychom se nejprve seznámili, rozdělili si kompetence, povinnosti a úkoly a nový předseda tak mohl být zvolen zodpovědně.
S tím souvisí i volba disponentů ČADG.
Disponenty, pokladnu a finance budeme přebírat po “inventuře” původní VR.
V tuto chvíli je vše pro provoz ČADG v pořádku a vše běží jak má.
Registrace členství již spravuje nová VR, jmenovitě Tomáš Striegler, Jakub Sýkora a vy můžete posílat členské příspěvky na sezónu 2017 na účet 7434016001/5500, variabilním symbolem je Vaše ČADG číslo

Členské příspěvky:
Po důkladném zvážení se VR usnesla, že pro rok 2017 dojde je snížení členských poplatků. Předcházela tomu velmi dlouhá diskuze a než jsme se shodli, bylo potřeba probrat i jiná témata, která s členskými poplatky úzce souvisejí, jako je rozpočet, soutěžní řád a provoz ČADG.
Mnozí z vás argumentují tím, že se vybírají poplatky a nic se neděje, a věřte že Vaše hlasy slyšíme a pracujeme s nimi.
Díky dosavadní výši poplatků jsou na účtu ČADG nashromážděny finance z dřívější doby. Je tedy možné určitou část financí rozdělit, aby vybrané prostředky byly využity. Samozřejmě s ohledem na nečekané situace bude ponechána na účtu dostatečná rezerva.

Členský příspěvek jsme spočítali tak, že jsme sumarizovali jednotlivé položky rozpočtu ohodnocené navrženou částkou a ty podělili počtem hráčů. Jednalo se např. o položky: poplatek WFDF, ceny za 1. DGL 2017, ceny za MČR 2017, provoz asociace, účetnictví asociace, nový web, podpora reprezentace ČR, pojištění hráčů a členů ČADG Příspěvky jsou stanoveny na: 100,-Kč/junior a 200,-Kč/ostatní.

Věříme že tím vzroste počet členů ČADG, aktivních hráčů, členů klubů a to jistě prospěje discgolfu nejvíce.

Další z bodů byl Soutěžní řád (SŘ), termíny turnajů 1. ligy, Mistrovství ČR atd..
Máme připomínky promotérů, hráčů k SŘ a velmi intenzivně pracujeme na jejich zapracování.
Již v pondělí byli určeni Tomáš Striegler, Petr Tanka, a Ivo Vojtík, tito zpracují vše do 9.1.2017 a poté předloží ke schválení VR. Uvědomte si prosím, že jsme byli zvoleni mezi svátky a do 13 dní musíme předložit připomínky k SŘ na sezónu 2017, což je dost velká zodpovědnost a zároveň nás to nutí k zamyšlení, že je potřeba toto řešit již na konci sezóny, tak aby bylo vše připraveno do následující sezóny včas a s předstihem, abyste si mohli naplnánovat turnaje, dovolené a promotéři např. oslovit partnery turnajů. Jmenovaní mají osobní setkání i tuto sobotu.
Projednáváme například, že znovu zavedeme zrušené poplatky pro účastníky turnajů, kteří nejsou členy ČADG, a to proto, abychom řádným členům nabídli další zvýhodnění. Řádně připravíme podmínky pro promotéry turnajů 1. ligy, Mistrovství ČR a další.
Budeme vás informovat a včas vyvěsíme pobídku promotérům na zaslání jejich navržených turnajů.

Projednali jsme také funkci PDGA coordinatora, z projednaných bodů výše vzešly i cíle VR v krátkodobém až dlouhodobém horizontu, které taktéž předložíme k posouzení.

Shodli jsme se, že VR se sejde k jednání minimálně 8x do roka. 4x to bude přes telekonferenci a 2x osobní jednání v Čechách a 2x osobní setkání na Moravě.
Tato osobní jednání by byla volně přístupná i pro členy ČADG a rádi bychom slyšeli Vaše názory, připomínky, náměty na zlepšení.

Tolik zatím z proběhlého jednání a o zbytku vás budeme informovat na webu ČADG.

Všechny projednané změny budou průběžně aktualizovány na webu ČADG.

Vaše VR

VR ČADG 4.1.2017


Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na rok 2017 byla stanovena na 200 Kč za dospělého a 100 Kč za Juniory do 18 let.
Nové přihlášky prosím posílejte na mail vr@discgolf.cz, platby na účet 7434016001/5500 .
Těm co již zaplatili původní poplatek, vrátíme rozdíl do 15.2.2017.

S pozdravem Vaše VR ČADG

Tomáš Striegler 3.1.2017


Výkonná rada

Výkonná rada byla zvolena ve složení:
Petr Tanka
Tomáš Striegler
Jindřich Švub
Jan Veselý
Jakub Sýkora
Jakub Čamek
Ivo Vojtík
Děkujeme všem členům ČADG za naši volbu do VR a Vaše konstruktivní připomínky
Termín první skype konference je nejpozději do 5.1.2017.
Již nyní intenzivně pracujeme na SŘ a spoustě dalších důležitých věcech :-)
Rádi Vám všem odpovíme na dotazy na mailu: vr@discgolf.cz

Tomáš Striegler 30.12.2016


Představení kandidátů do Výkonné rady ČADG

CADG/logo_150.png

Představujeme kandidáty do výkonné rady, o kterých se bude hlasovat na mimořádné členské schůzi 27. 12. 2016 na Chatě Svinec. Informace uveřejňujeme tak, jak byly zaslány a nejsou nijak upraveny. Pořadí kandidátů je podle času přijetí přihlášky.1. Petr "Houmr" Konieczný (Ostrava)

 • předseda discgolfového klubu DGC Bazarmix z.s., aktuálně 22 členů.
 • Pořadatel Havířské části Hrajdiscgolf tůry v roce 2015 a 2016
 • Pořadatel Ostravské 18 Open (všech letních i zimních turnajů)
 • Věčně nespokojený, protivný ale pro discgolf schopný udělat co bude v mých silách.
   
 • Program:
  • Dokončit to s čím přišel Přemysl Novák, schválit nové stanovy!
  • Zavést český rating!
  • Dokázat, aby pro nečleny ČADG bylo výhodné stát se členem, aby být členem ČADG, nebyla pouze výhoda v registraci na turnaj a levnější startovné!
  • Převod domén, dokončení nových stránek (opravdu je rok 2016, čímž nechci nikoho urazit, jen tak snad nebudeme pořád chodit na stránky psané ve wysiwygu ne?)
  • A asi dalších 100 věcí :D.

2. Pavel "Koty" Kotala (Nový Jičín)

 • moje vize: Důvěra hráčů v ČADG

3. Ivo Vojtík (Uherské Hradiště)

 • Rád bych navázal na svou bezmála tříletou práci ve VR, pomohl uvést do života stanovy ČADG založené na klubovém principu a doladit soutěžní řád tak, aby jednotlivé soutěže našly smysluplné místo v jasné hierarchii.
 • Během své činnosti ve VR jsem se podílel na přípravě klíčových dokumentů a připravil jsem Disciplinární řád, pravidla pro pořádání turnajů a pro podporu juniorů z dotace ČOV.
 • Od léta 2013 jsem na DG hřištích v ČR uspořádal více než 60 turnajů.
 • Jsem od července 2012 zakládajícím členem a předsedou DGC Slovácko, nyní Spolku. Pořádáme pravidelné soutěže (poslední tři roky i víkendový turnaj Slovácko open) , propagujeme discgolf ve veřejnosti, od roku 2015 vedu discgolfový kroužek pro žáky. Spolek Discgolf Club Slovácko má nyní 25 členů, z toho 13 juniorů.

4. Jan Veselý (Praha)

 • Rád bych pomohl rozvoji českého discgolfu a to už jen pro lásku ke hře samotné. Byl bych moc rád, kdybych mohl přispět svými nápady a tak trochu rozčeřil hladiny českého discgolfu. Vzhledem k tomu, že discgolf hraji třetím rokem, už jsem pochytil určité věci co se mi líbí a co naopak vůbec ne. K rozvoji bych mohl přispět i tím, že pracuji ve školství a tím tak rozšířit discgolf do většího povědomí hlavně mladých lidí.

5. Petr Tanka (Olomouc, Uničov)

 • Jmenuji se Petr Tanka, je mi 34 let a jsem z Olomouce. Discgolf jsem poznal před zhruba třemi lety, tedy v porovnání s mnohými hráči v naší zemi, docela nedávno. Od první chvíle mě však zcela nadchl, stal se nedílnou součástí mého života a dává mi mnoho radosti. Svým případným působením ve výkonné radě ČADG, bych rád na oplátku něčím přispěl našemu sportu. 
 • Pojďme spolu rozvíjet český discgolf!  

6. Tomáš Striegler (Moravský Krumlov)

 • Discoglfový životopis:
  • aktivní hráč od roku 2014
  • jeden ze zakladatelů a předseda spolku Discgolf Club Moravský Krumlov, z.s
  • bývalý člen VR ČADG, v roce 2015 jsem odstoupil z vážných rodinných důvodůese
 • Cíle ve VR:
  • zjednodušit systém DG soutěží, případně sjednotit opět v jednu ligu. V roce 2016 došlo k paradoxním situacím, kdy někteří hráči skončili výrazně výše v 1. lize, než ve druhé. Zachovat systém přednostních registrací pro ´´ nejlepší hráče´´. Rozšířit ligu o D turnaje. Kdy A turnaje jsou současné turnaje 1. ligy a MČR ( 200 bodů ), B turnaje jsou současné A ( 150 bodů ), C turnaje současné B ( 100 bodů ) a D turnaje 50 bodů. Rád bych o novém soutěžním řádu diskutoval na Mimořádné členské schůzi na Svinci, pokud k tomu bude čas
  • snížit příspěvky do Asociace a mimo jiné tím pomoci zvýšit členskou základnu ČADG
  • u turnajů kategorie C ( nově navrhovány jako D ) změnit některé vysoké nároky na pořádání ( registrace měsíc dopředu atd ) 
  • zlepšit komunikaci ve VR a zároveň být komunikativnější ke všem členům ČADG, ať už osobně případně přes sociální sítě  

7. Jakub "Syky" Sýkora (Praha)

 • Moje volební cíle:
  • přátelské prostředí napříč celou naší malou asociací, discgolf hrajeme všichni pro zábavu
  • zapojení většího počtu členů mimo VR do činnosti asociace
  • podpora lokálních soutěží a rozvojových aktivit

8. Jindřich Švub (Ostrava)

 • jmenuji se Jindřich Švub a discgolfu se věnuji od r. 2014. V sezóně 2016 jsem se zúčastnil několika větších turnajů 1. i 2. ligy ČADG. V současné době nejsem členem žádného discgolfového klubu, ale již mám nakročeno k členství do nově vznikajícího klubu v Kopřivnici.
 • Ve VR ČADG bych mohl být užitečný díky svým zkušenostem v práci s mládeží. Pracuji jako učitel tělesné výchovy na základní škole a rovněž působím jako instruktor zážitkové pedagogiky. Ve škole i na kurzu organizuji discgolfové turnaje, učím děti pravidlům i technice discgolfu a snažím se tak rozšiřovat povědomí o tomto, pořád ještě netradičním, sportu mezi mládež.  

 

9. Jakub Čamek (Kladno)

 • Discgolf zalozeni klubu Bananas Kladno - loga, web, FB, vedeni krouzku, juniorske treninky (15 a vice deti) zalozeni Junior Tour - turnaje pro Juniory odehran rocnik 2016, vice jak 40 deti. aktivni hrac zalozeni Frisbee klubu na Kladne - idealni skloubeni aktivit, znalosti (rozjezd 1/2017)
 • Zkusenosti: televize TV3 - obchod; mesicnik TopClass, tydenik Pani Domu - obchod; dennik Metro - obchod; casopis Golf Digest - marketing, sponzoring, obchod; casopis ForGolf - majitel, pozdeji prodal - vymyslel, uvedel na trh, marketing, sponzoring, spoluprace, obchod; Golfova pravidla - vydavatel - obchod; Fenomen Facebook - kniha, autor a odborne kurzy - obchod. Nyni reality a stavebni firma - developing, nakup, stavba, prodej.
 • Silna stranka - empatie, zacileni a dotazeni zameru, komunikace se zakazniky/ klienty / partnery, vedeni lidi, firmy.
 • Slaba stranka - stari, bohuzel to nezastavis :-)
  Cile ve VR:
 • Propagace Discgolfu "na venek" jako idealniho sportu pro rodiny, juniory, vylety, akce, nic nakladneho na porizeni vybaveni, pravidla = FB, Instagram, Web, spolecne akce (Lipno) apod. = pojdte to zkusit, bude vas to bavit.
 • Juniorsky disgolf - turnaje, akce, plan akci, kempy, instruktaze pro trenery, treninkovy manual pro deti, pravidla v jednoduche forme = je to hra, zabava, tak to nehrotit.
 • Sehnat partnery - mesta, firmy, kluby, lidi, tvar discgolfu CR - zena, muz, junior, senior = bez partneru a propagace jsme mrtvoli a jen banda lidi s plastovym diskem na louce
 • Pravidla a vse okolo. Tak jako kazde podnikani ma svoje pravidle, ma i sve cile. Takze stanovit cile na rok, dva roky, pet let, ty schvalit a podle toho naladit stanovy. Stanovy jsou dulezite, ale kdyz funguje vedeni CADG. Pravidla jsou dane sportem a souteznim radem. Dodrzovani a souteze na vyssi urovni sjou dulezite pro rozvoj, motivaci a sledovani hracu = vzdyt je nas par, malo, a to se neumime domluvit ?
 • Nabizim svuj volny cas a chut se zapojit.


Přemek Novák 16.12.2016


< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další >
 User  
 Pwd:  
   
Show Right Menu Close Menu

Cnews