Tato stránka je urcena pro prohlížece podporující webové standardy, jinak muže být zobrazena nekorektne.O asociaci

Česká asociace discgolfu (dále ČADG) je občanské sdružení které vznikalo v průběhu roku 2011 s cílem vytvořit samostatnou organizaci, která bude sdružovat hráče DiscGolfu v České republice, hájit jejich zájmy, organizovat Českou discgolfovou ligu a propagovat DiscGolf u široké veřejnosti.

ČADG navazuje na Českou asociace létajícího disku (ČALD), která výše zmíněné činnosti úspěšně zajišťovala po několik předchozích let a která v dnešní době své snažení více směřuje do rozvoje další populární hry s létajícím diskem - frisbee ultimate. Spolu s budováním pevných discgolfových hřišť v České republice je však více než pravděpodobné, že poroste také počet hráčů tohoto krásného sportu a proto jsme usoudili, že bude lepší, když jejich zájmy bude hájit samostatná organizace – tedy Česká asociace discgolfu.


Proč se stát členem?

Rozšiřování discgolfové komunity

Obliba discgolfu jakož i počet hráčů stoupá úměrně s počtem pevných discgolfových hřišť v dané zemi. Přestože se jedná o aktivitu finančně nenáročnou a vhodnou naprosto pro každého, je stále velmi těžké prosadit vybudování discgolfového hřiště v městských parcích či lesoparcích. Častým argumentem zástupců měst a obcí „proč ne“, bývá nízké povědomí o hře mezi obyvateli. Čím větší členská základna ČADG bude, tím snadnější bude realizace kvalitního discgolfového hřiště třeba i ve Vašem městě.


Účast v discgolfových ligách

ČADG zastřešuje českou 1. a 2. discgolfovou ligu. Jedná se o série turnajů, které jsou rozděleny do několika kategorií. Za každé umístění v turnaji discgolfové ligy získává hráč body dle soutěžního řádu. Asociace spravuje aktuální pořadí hráčů, takže účastníci pořád vědí, jak si v rámci české discgolfové komunity stojí. Na konci každé sezóny pak probíhá slavnostní vyhlášení vítězů.


Levnější startovné na turnajích v rámci 1. discgolfové ligy

Každý člen ČADG má nárok na levnější startovné na turnajích 1. discgolfové ligy. U turnajů kategorie B je sleva 50 Kč a u kategorie A je startovné levnější o 100 Kč.


Slevy u partnerů

Členům asociace nabízí různé slevy několik internetových obchodů, které se zaměřují na prodej disků a veškerého discgolfového příslušenství. Výše slevy se pohybuje od 10% do 20%.

Seznam partnerů zde: Partneři ČADG


Typy členství a členský poplatek

Členství v asociaci je trojího typu. Základním členem se stáváte automaticky podáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Základní členství je určeno primárně pro hráče kteří se chtějí účastnit soutěží ČADG.

Rozšířené členství je určeno hráčům, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu asociace, mají právo účastnit se valných hromad, navrhovat kandidáty do statutárních orgánů asociace a zároveň do nich sami kandidovat.

Pro jednotlivé akce pořádané asociací je od r.2014 zavedeno jednorázové členství.

Roční členský poplatek byl výkonnou radou stanoven na 200 Kč (cca 17 Kč/měsíc). Pro ostatní juniory (hráči, kteří v daném roce nedovrší 19 let) je to 100 Kč.


Jak se přihlásit?

Na adrese http://cadg.cz/cadg/cadg-clenskaprihlaska-extended.pdf vyplňte Členskou přihlášku, vytiskněte si ji, podepište, naskenujte/vyfoťte a odešlete na email vr@discgolf.cz, nebo originál poštou na adresu:


Česká asociace discgolfu
Osadní 869/32
Praha 7
170 00

Poplatky posílejte na bankovní účet, jako Variabilní symbol uveďte vaše hráčské ID (pokud máte - je uvedeno ve vašem profilu na stránkách, nebo ve výsledcích turnajů)

Bankovní spojení

účet č. 7434016001/5500 název účtu www.cadg.cz vedený u Raiffeisen Bank jako transparentní účet

Odkaz na vypis z účtu: RB.cz


Ecadg_asociace